යම්කෙනෙක් සමඟ කථා කිරීමට මෙතන ඔබන්න.

 " ආරක්ෂාව සඳහා වන සoනිවේදන ක්‍රමය " වෙත  ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 

 සේවක මහතුන් හට    කටාර් රාජ්‍යය තුළ පැතිරයන කොවිඩ් 19 වයිරසය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැන ගැනීමට, යම් කෙනෙක් සමඟ ඔබගේ භාෂාවෙන් මෙහිදී සම්බන්ධ විය හැකිය.

 

 අපගේ කාරුණික ස්වේච්ඡා කාර්‍ය මණ්ඩලය  විසින් ඔබට අවශ්‍ය උදව්, අත්‍යාවශ්‍ය දේවල් , සෞඛ්‍ය   හා ව්‍යායාම උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත. 

 

 අපගේ ස්වේච්ඡා සේවක මහතෙකු සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඔබගේ භාෂාව හා ' Chat ' බොත්තම ඔබන්න.

 

අපගේ ස්වේච්ඡා කාර්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඔබට අවශ්‍ය වෛද්‍ය හා නීති උපදෙස් ලබා නොදුන්නද, ඔබට අවශ්‍ය වෙනත් බොහෝ තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

 

කොවිඩ් 19 වයිරසය සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් අවශ්‍ය නම් කරුණාකර 16000 නොම්බරය අමතන්න.

 

 ඔබගේ රාජකාරි ගැටළු හෝ වෙනත් දුක් ගැනවිලි සඳහා, කම්කරු අමාත්‍යාංශය සමඟ සම්බන්ධ වීමට 92727 අoකයට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න.

 

 මෙම වෙබ් පිටුවෙන් අපේක්ෂා කරන්නෙ, කටාර් රාජ්‍යය තුළ සේවය කරන විවිධ    ස්වේච්ඡා  ආයතන මගින්, ඔබගේ දැනුම දියුණු කිරීමයි.